Dajana Davitkov

др Дајана Давитков

асистент

тел. 011/361-54-36, лок. 327

Електронска пошта: dajana@vet.bg.ac.rs

Образовање

2005-2009. Гимназија ''Јован Дучић, Требиње'', Република Српска
2009-2015. Факултет ветеринарске медицине у Београду, Универзитет у Београду, Стекла звање доктора ветеринарске медицине са просечном оценом 9, 76
2016 - 2022 Докторске академске студије на Факултету ветеринарске медицине у Београду, Универзитет у Београду

Стипендије и награде

2009. Стипендија Општине Требиње за надарене ученике
2010-2014. Стипендија Министарства просвете Републике Србије
2010-2015. Награда Факултета ветеринарске медицине за најбољег студента
2013/2014. Стипендија Задужбина Драгољуба Маринковића
2014/2015. Стипендија Министарства образовања и спорта (Фонд за младе таленте – ''1000 најбољих студената – Доситеја)
2015. Стипендија Темпус пројекта за стручну праксу у Будимпешти у трајању од три месеца
2016. Награда Универзитета у Београду за најбољег дипломираног студента Факултета ветеринарске медицине у школској 2014/2015 години

Радно искуство

2015-2016. Завршила приправнички стаж у трајању од годину дана на Катедри за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи на Факултету ветеринарксе медицине Универзитета у Београду
2016-Запослена на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду преко пројекта (ред. бр. ИИИ460002) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2016- Члан Етичке комисије Факултета ветеринарске медицине, Универзитета у Београду
Овладала лабораторијским техникама молекуларних анализа (DNK екстракција, RNK екстракција, гел електрофореза, end point PCR, real time PCR, RFLP)

Страни језици

Енглески језик – напредни ниво
Руски језик – основни ниво
Италијански језик – основни ниво

Курсеви и симпозијуми

2013. SIVEMAP 2014, Београд
2014. 20. FECAVA европски конгрес, Минхен, Немачка
2015. 32. Национални HSAVA конгрес, Будимпешта, Мађарска
2015. SIVEMAP 2015, Београд
2016. Радионица научно-истраживачког пројекат: „Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције - I фаза“, Шумарски факултет, Београд

Библиографија

Рад у истакнутом међународном часопису (M22)

Vucicevic Milos, Slijepcevic Dajana, Davitkov Darko, Avdalovic Vladimir, Aleksic-Kovacevic Sanja, Stevanovic Jevrosima, Stanimirovic Zoran (2016) First report of Polycystic kidney disease occurrence in Persian cats in Serbia, Veterinaria Italiana 52 (1), 51-56.
Vucicevic Milos, Vucicevic Ivana, Davitkov Darko, Davitkov Dajana, Stevanovic Jevrosima, Resanovic Radmila, Stanimirovic Zoran (2017) Detection and analysis of new psittacine beak and feather disease virus (PBFDv) nucleotide sequences. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, in press.
Davitkov Dajana, Davitkov Darko, Vucicevic Milos, Stanisic Ljubodrag, Radakovic Milena, Glavinic Uros, Stanimirovic Zoran (2017) A molecular and hematological study of Theileria equi in Balkan donkeys. Acta Veterinaria Hungarica 65 (2), 234–241.
Nesic Vladimir, Marinkovic Darko, Matovic Kazimir, Radakovic M, Davitkov Darko, Vaskovic Nikola, Davitkov Dajana (2022) Avian tuberculosis in a free-living Eurasian griffon vulture. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 34(4), 723-726.
Davitkov Dajana, Vucicevic Milos, Glavinic Uros, Skadric Ivan, Nesic Vladimir, Stevanovic Jevrosima, Stanimirovic Zoran (2021) Potential of inter- and intra-species variability of CHD1 gene in birds as a forensic tool. Acta Veterinaria Beograd, Volume 71(2).
Dajana Davitkov, Vladimir Nesic, Darko Marinkovic, Darko Davitkov, Zoran Loncar, Aleksandar Delic, Milan Anicic (2023). Lafora disease in a Chihuahua dog: a case report, Acta veterinaria Brno 92, doi 10.2754/avb202392040000.
Davitkov Dajana, Glavinic Uros, Nesic Ksenija, Davitkov Darko, Vucicevic Milos, Nesic Vladimir, Stanimirovic Zoran (2017) Improved DNA-based identification of Cervidae species in forensic investigations. Acta veterinaria Beograd 67 (4).

Рад у међународном часопису (M23)

Davitkov Darko, Vucicevic Milos, Stevanovic Jevrosima, Krstic Vanja, Slijepcevic Dajana, Glavinic Uros, Stanimirovic Zoran (2016) Molecular detection and prevalence of Theileria equi and Babesia caballi in horses of central Balkan. Acta Parasitologica 61(2), 337-342.

Радови у врхунским часописима националног значаја (M51)

Davitkov Dajana, Davitkov Darko, Vučićević Miloš, Nešić Vladimir, Glavinić Uroš, Stevanović Jevrosima, Stanimirović Zoran (2016) Molekularna detekcija i ispitivanje uzročnika dirofilarioze pasa na teritoriji grada Beograda. Veterinarski glasnik 70 (3-4), 89-98.
Davitkov Darko, Terzić Srećko, Davitkov Dajana, Radaković Milena, Gajić Bojan, Krstić Vanja, Stanimirović Zoran (2016) Molekularna detekcija Babesia spp. u krpeljima uzorkovanim sa asimptomatskih pasa na području određenih beogradskih opština. Veterinarski glasnik 70 (5-6), 175-183.
Dajana Slijepčević, Radomir Savić, Dragiša Trailović (2014) Uticaj fizičkog opterećenja na vrednosti osnovnih hematoloških parametara i frekvencu srčanog rada kod kasača. Veterinarski glasnik 68 (5-6) 291-300.
Davitkov Dајana, Marinković Darko, Davitkov Darko, Nešić Vladimir (2020) Congenital thoracic kyphosis caused by hemivertebra in a pug puppy. Veterinarski glasnik 74(1), 92-98.
Dajana Davitkov, Branislav Vejnović, Višnja Jovanović, Darko Davitkov, Sofija Šolaja, Jelena Aleksić Radojković (2023). Истраживање о мишљењу студената прве и завршне године факултета ветеринарске медицине о правима и добробити животиња, Vetrinarski žurna Republike Srbije, in press.
Davitkov Darko, Vasiljevic Maja, Davitkov Dajana, Ilic Bozovic Anja, Djordjevic Milena, Krstic Vanja (2017) Intestinal lymphangiectasia in dogs, challenging diagnosis: four cases. Veterinarski Glasnik 71 (1), 52-57.

Саопштења са међународног скупа штампано у изводу (M34)

Vučićević Milos, Slijepčevic Dajana, Davitkov Darko, Stevanović Jevrosima, Krstić Vanja, Ilić Vojislav, Stanimirović Zoran (2014) Frequency of Polycystic Kidney Disease (PKD) in population of Persian cats from Serbia and comparison between ultrasound diagnosis and genetic testing. Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetics Society, Sept 28-Oct 2, p. 76, Kladovo, Serbia.
Marinković Darko, Nešić Vladimir, Davitkov Dajana, Aničić Milan (2022) Causes of morbidity and mortality in European griffon vulture (Gyps fulvus) population in Serbia in the period of 2018-2022 - postmotal findings. Proceedings Annual ESVP/ECVP Congress 2022, Grand Hyatt Athens, Greece, 45, 2022.
Nešić Vladimir, Davitkov Dajana, Grandov Aleksandar (2020) Forenzički aspekt trovanja životinja. Zbornik kratkih sadržaja 25. godišnjeg Savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), 64-65, Teslić.
Marinkovic Darko, Nešić Vladimir, Davitkov Dajana, Aničić Milan (2023) Uzroci morbiditeta i mortaliteta u populaciji beloglavog supa (Gyps fulvus) u Srbiji (2018-2023). Zbornik radova i kratkih sadržaja 28. godišnjeg savetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), 106-107, Trebinje.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63)

Slijepčević Dajana, Jovanović Milan (2013) Hematološke promene kod retrovirusnih infekcija mačaka. Zbornik predavanja XV regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria, Maj 24-26, pp. 134-135, Beograd, Srbija
Vučićević Miloš, Slijepčević Dajana, Davitkov Darko, Josipović Biljana, Jovanović Darinka (2015) Sifilis kunića. Zbornik predavanja XVII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria, Jun 18-20, pp. 63-65, Fruška gora, Srbija
Slijepčević Dajana, Andrić Nenad (2015) Idiopatsko periferno vestibularno oboljenje kod pasa. Zbornik predavanja XVII regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria, pp. 58-61, Jun 18-20, Fruška gora, Srbija