Форензичка обдукција

Циљ форензичке обдукције је да се сазнају подаци који се односе на околности како је животиња угинула, зашто је угинула, за које време је угинула, када је угинула, где је угинула, као и које, случајно или намерно био повезан са угинућем животиње.

Захтев за вршење форензичке обдукције могу да поднесу:
- службено лице (полиција, истражни судија, ветеринарски инспектор);
- власник животиње;
- друштво за заштиту животиња;
- ветеринар који је претходно спроводио терапију на животињи.

Најчешћи случајеви у судској ветеринарској пракси у оквиру постморталног испитивања се односе на процену промена насталих механичким дејством (ватрено оружје, оште и тупе трауматске повреде, бласт повреде), термичким дејством (дејство топлоте и хладноће), дејством електричне струје и удара муње и хемијско-токсичним дејством (тровања).