Информације за студенте

Катедра за судску ветеринарску медицину и законске прописе одржава наставу на три предмета на основним интегрисаним студијама, на шестој години студија (у једанаестом семестару), и то: