Законски прописи у ветеринарској медицини

Циљ предмета је упознавање са садржајем прописа општег значаја и прописа из области ветеринарства који су у непосредној вези са свакодневним стручним активностима у области праксе и послова органа државне управе. Студент треба да зна своја права, обавезе и дужности које проистичу из ветеринарске легислативе, да разуме организацију ветеринарске службе и схвати своје место у улози обављања послова из области јавног ветеринарског здравства, као и да уме да користи прописе у конкретним ситуацијама.

Материјал за припрему испита

Студенти ослобођени теста (генерација 2016/17)

Студенти ослобођени теста (генерација 2017/18)

Студенти ослобођени теста (генерација 2018/19)

План наставе