Етика и комуникологија у ветеринарској медицини

Циљ предмета је стицање потребних знања која студентима омогућавају да науче како да савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу своје стручне делатности, као и стицање знања из теорије комуникације и усавршавање свих видова комуникационе технике у ветеринарској медицини. Након одслушаног предмета студенти поседују знање о Етичком кодексу ветеринара, оспособљени су да у оквиру своје професије савесно и етички испуњавају морална начела у вршењу професионалне делатности, у пракси могу, како самостално, тако и у сарадњи са другим колегама, да успешно превазиђу савремене етичке и комуникационе изазове, и упознати су са најчешћим етичким и комуникационим проблемима у савременој ветеринарској медицини.