Анализа ДНК

Катедра за судску ветеринарску медицину се поред форензичке обдукције и судско-медицинског вештачења, бави и молекуларно-генским испитивањима у сарадњи са Лабораторијом за генетику животиња на Катедри за биологију, Факултета ветеринарске медицине, Универзитета у Београду.

Посебан значај када су у питању ове анализе представљају криминалне радње из области заштите дивљих животиња и самим тим биодиверзитета Републике Србије. У склопу анализа које се изводе на Катедри врши се одређивање врсте дивљих животиња које су најчешћа мета криволова у нашој земљи. Од испитиваних врста ради се детерминација најзаступљенијих домаћих и дивљих папкара (срна, јелен лопатар, европски јелен, домаћа и дивља свиња). Као материјал у форензичким испитивањима у којима се утврђује да ли узорак потиче од претпостављене врсте животиње, довољно је доставити неколико длака спакованих у пвц кесицу, узорак крви, део унутрашњих органа или мишићно ткиво. Битно је узорке на адекватан начин упаковати да би се сачувала аутентичност и онемогућило да приликом руковања и транспорта узорка дође до његове контаминације.

У склопу анализе ДНК врши се и испитивање пола дивљих и домаћих птица, с обзиром да је позната чињеница да женске јединке коштају много више од мужјака. Осим решавања ових ситуација, анализом пола птица стиче се увид у однос мужјака и женки и омогућава се постизање адекватног односа полова и интензивнија репродукција птица у њиховом природном станишту.

На Катедри се врши и испитивање врсте птица, с обзиром да њихова илегална трговина представља озбиљан проблем, који због немогућности праћења путева кријумчара и идентификовања остатака ткива (перја) илегално транспортованих птица, врло често остаје нерешен. Ова анализа омогућава превентивно деловање на илегалну трговину, јер се недвосмислено из јако малог узорка може утврдити да ли се ради о врсти која је заштићена одређеном законском регулативом. Као узорак је довољно доставити 2-3 пера са каламусом спакованих у пвц кесицу.

Поред ових анализа постоји могућност утврђивања одређених наследних болести које могу бити од значаја у случају куповине паса и мачака које су оболеле, а власник спорне животиње тражи повраћај новца или нову животињу од одгајивача који је продао болесну животињу.

Списак свих анализа које се обављају у Лабораторији за генетику животиња на Факултету ветеринарске медицине можете пронаћи овде.